Bestandsconvertor

Lengte-omzetter

From
To

Metriek

Kilometer
1
Meter
1000
Decimeter
10000
Centimeter
100000
Millimeter
1000000
Micrometer
1000000000
Nanometer
1012
Angstrom
1013

Brits / Amerikaans

Liga
0,21
Mijl
0,62
Furlong
4,97
Keten
49,71
hengel
198,84
Werf
1093,61
Voet
3280,84
Koppeling
4970,97
Hand
9842,52
Inch
39370,08
Lijn
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Nautisch

Zeemijl
0,54
Doorgronden
546,81

Astronomisch

Parsec
3,24×10-14
Lichtjaar
1,06×10-13
Astronomische eenheid
6,68×10-9
Lichte minuut
5,56×10-8
Licht tweede
3,34×10-6
Selecteer PDF-bestand ...
©2021 Office-Converter.com
Office Converter Chrome-extensie installeren?
Maak opnieuw verbinding met het netwerk om de conversie voort te zetten