Hoeveelheid stofconvertor

...
...

Millimole
1000
Mol
1
Kilomole
10-3

Pond mol
2,2×10-3
Als u op de gegevenswaarde aan de rechterkant klikt, worden de gegevens automatisch gekopieerd.