Elektrische laadomvormer

...
...

Nanocoulomb
1000000000
Microcoulomb
1000000
Millicoulomb
1000
Coulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Milliampère-uur
0,28
Ampère-uur
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Elementaire lading
6,24×1018

Als u op de gegevenswaarde aan de rechterkant klikt, worden de gegevens automatisch gekopieerd.